0

جعبه هاي صنعتي پايه دار

 

 

 طول : 150      عرض : 135       ارتفاع : 80

 

 

Code 200

 

 طول : 205      عرض : 135       ارتفاع : 110

 Code 201

 

طول : 250      عرض : 160       ارتفاع : 135

 Code: 203

 

طول : 272     عرض : 207       ارتفاع : 128

 

Code: 203-new

 

 

طول : 330      عرض : 220      ارتفاع : 180

 Code: 205

 

طول : 320     عرض : 200      ارتفاع : 160

 Code: 205-new

 

طول : 357       عرض : 290          ارتفاع : 172

 

 Code: 206

 

طول : 415      عرض : 340        ارتفاع : 205

 Code: 207

 
بالا